klimatsmarta bostäder

Energiprojekt – Bostäder

Vi har lång erfarenhet från detta område.

Traditionellt har all värmestyrning varit baserad på att styra efter en utomhusbaserad kurva , men dagens fastigheter blir allt mer välisolerade.

Vi har utvecklat en metod för  värmestyrningen där vi  tar hänsyn till fastighetens verkliga energibehov  och anpassar framledningstemperaturen efter detta. Vi installerar ett antal rumsgivare i lägenheterna och får med detta kontroll över energibehovet för tillskottsvärme.

Vår utrustning använder den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom  detta kan vi  styra värmen till en jämn och behaglig  temperatur i lägenheterna. När solen och vinden påverkar fastigheten så känner styrsystemet av detta och anpassar tillskottsvärmen efter detta.

Vi anpassar styrsystemet efter värmepumpar, fjärrvärme eller annan uppvärmningsform.

Med dessa åtgärder görs energibesparingar på 20-40%  vid  jämförförelse  med en reglerutrustning som endast tar hänsyn till utetemperaturen.


Energireferenser


Vänerblick 151118

Ekonomi

Åtgärderna är oftast återbetalda på 3- 5 år.

Välkomna att prova på våra tjänster!