Klimatsmarta industribyggnader

Energiprojekt – Industri

Vi har lång erfarenhet från detta område som har mycket komplexa installationer och där industriprocessen är den viktigaste faktorn.

Vår programvara StyrDirigenten hanterar detta och tillsammans med vår kunskap får vi mycket energieffektiva lösningar. De största energiförbrukarna är ventilation , värme och kyla. Tillskottsvärme till fastigheten sker från personer,belysning och spillvärme från maskiner.

Ventilation

Vårt styrsystem tar hänsyn till fastighetens verkliga ventilationsbehov och anpassar luftflödena efter detta. Vi installerar ett antal rumsgivare i lokalerna och får med detta kontroll över ventilationsbehovet genom att kontinuerligt mäta temperatur och luftkvalitet. Vi känner av antalet personer i lokalerna  och styr luftflödet efter detta .

Värme /Kyla

Vår utrustning använder den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom  detta styr vi fram en jämn temperatur i lokalerna. Kylbehovet i fastigheten varierar också  när solen skiner och belysningen är tänd. Detta påverkar inomhusklimatet i fastigheten och styrsystemet  känner  av detta.

Spillvärme

Många industrier har en tryckluftsanläggning som ger ett stort värmeöverskott. Vi har en lösning för att återvinna denna värmen. Här finns inga patentlösningar men vi gör en analys och lämnar åtgärdsförslag.

Vi har med våra innovativa lösningar inom detta område utfört flera projekt med energibesparingar på 30 -50%.

Tryck på Euroform, Motala för att se energireferens.

Ekonomin

Åtgärderna är oftast återbetalda på 2-5 år.

För industrikunderna  gör vi alltid en djupgående energianalys. Efter denna gör vi tillsammans med kunden en prioriteringslista på åtgärder.

Välkomna att prova på våra tjänster!