Klimatsmarta kontor

Energiprojekt – Kontor/Affärsfastigheter

Vi har lång erfarenhet från dessa byggnader som oftast har mycket  komplexa installationer.

Vår programvara, StyrDirigenten hanterar detta och tillsammans med vår kunskap, så erbjuder vi mycket effektiva energilösningar. De största energiförbrukarna i denna typ av byggnader är ventilation , värme och kyla. Tillskottsvärme till fastigheten sker från personer, belysning och solen.


Ventilation

Vårt styrsystemet tar hänsyn till fastighetens verkliga ventilationsbehov och anpassar luftflödena efter detta . Vi installerar ett antal rumsgivare i lokalerna och får med detta kontroll över  ventilationsbehovet genom att kontinuerligt mäta temperatur och luftkvalitet. Med dessa parametrar styr vi sedan luftmängden till lokalerna.

Värme/Kyla

Vår utrustning använder den verkliga rumstemperaturen i fastigheten och genom detta kan vi  styra till en jämn temperatur i lokalerna. Kylbehovet i fastigheten varierar också.  När solen skiner och belysningen är tänd påverkas inomhusklimatet i fastigheten. Styrsystemet  känner  av detta. Vi styr då ventilation, värme och kylanläggningen så att dessa samverkar med byggnadens förmåga att lagra värme.

Det är mycket vanligt att de olika systemen lever sina olika liv med onödigt höga energikostnader som följd.

Vi har med våra innovativa lösningar inom detta område utfört flera projekt med energibesparingar på mellan 30-50%.

Ekonomi

Åtgärderna är oftast återbetalda på 3- 5 år.

 

Se även våra energisparåtgärder på Bilia, Mariestad

Välkomna att prova på våra tjänster!